Hiệu quả giám sát môi trường biển

Đoàn thứ nhất diễn ra vào  tháng 10/2016, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ trì phối hợp Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các đơn vị có liên quan sử dụng tàu 6002 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo trên vùng biển, đảo khu vực tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Đoàn thứ 2 thực hiện vào tháng 11/2016, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các đơn vị có liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình việc chấp hành pháp luật trong quản lý khai thác sử dụng tài nguyên môi trường biển tại vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Thông qua kết quả phối hợp kiểm tra, đã nắm bắt được thực trạng việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo tại các địa phương; tuyên truyền pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời, tiếp thu ý kiến phản ánh từ phía doanh nghiệp, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền có các giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại. Cũng thông qua công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát với lực lượng Cảnh sát biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhận thấy, đây là một nhiệm vụ rất cần thiết, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên biển, ven biển và hải đảo. Thông qua đó, cán bộ công chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tuần tra, kiểm soát cũng như tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển. Bên cạnh đó, về mặt phối hợp góp ý, xử lý thông tin và các văn bản pháp luật, phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cung cấp thông tin về: Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; danh sách các tàu nghiên cứu khoa học của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp phép nghiên cứu và tọa độ các khu vực điều tra khảo sát trên các vùng biển Việt Nam; cấp phép cho hoạt động nhận chìm trên biển; các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo.

Phía Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cung cấp thông tin về tình hình thời sự trên biển, các hoạt động liên quan đến việc thực thi, chấp hành pháp luật trên biển, các hoạt động thăm dò nghiên cứu khoa học của các tàu nước ngoài trên vùng biển Việt Nam; công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trên các vùng biển Việt Nam.

Đánh giá về hoạt động này, ông Nguyễn Thành Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam cho rằng, năm qua, hai bên đã thường xuyên quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai các nội dung phối hợp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên, tạo được sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan thường trực của hai bên đã tích cực đôn đốc các đơn vị trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau.

Tuy vậy, kết quả phối hợp còn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu nhiệm vụ của mỗi bên. Còn có nhiệm vụ nội dung phối hợp đề ra trong kế hoạch nhưng chưa thực hiện được, đặc biệt là công tác phối hợp tuần tra kiểm soát trên biển còn chưa thực hiện được nhiều.

Chính vì vậy, trong năm 2017 này, hai bên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phối hợp bảo đảm hiệu quả trong trao đổi thông tin, xử lý nhanh các vụ việc phát sinh. Đồng thời, tăng cường công tác trao đổi thông tin, thông báo về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đẩy mạnh phối hợp công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên các khu vực biển. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho ngư dân, các thuyền trưởng, chủ phương tiện tham gia hoạt động trên biển về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu nguyên nhân gây ô nhiễm do các hoạt động của con người gây ra, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo trong cộng đồng.