Bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển

Đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra công tác tổ chức, triển khai, quy trình kê khai, thống kê, xác định đối tượng, tổng hợp thiệt hại, thẩm định phê duyệt đối tượng bồi thường thiệt hại từ cấp thôn xóm đến xã, huyện và tỉnh. Đoàn cũng kiểm tra hồ sơ xác định thiệt hại, kinh phí bồi thường thiệt hại và chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân…

Được biết, để bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về môi trường biển từ sự cố Formosa, Chính phủ đã tạm cấp 2 đợt cho ngư dân và những hộ kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến hoạt động nghề cá ở 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là 4.680 tỷ đồng (đợt 1 là 3.000 tỷ đồng và đợt 2 là 1.648 tỷ đồng), trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 1 được tạm cấp 400 tỷ đồng và đợt 2 là 200 tỷ đồng.