Bồi thường sự cố môi trường biển trước tết

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát UBND 4 tỉnh nêu trên đẩy nhanh tiến độ chi trả đợt 1 tiền hỗ trợ, bồi thường cho người dân, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2017, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 25.1.

Bộ Công thương, UBND 4 tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 432/TB-VPCP ngày 25.12.2016 liên quan đến việc xử lý số lượng hàng hải sản tồn kho nhưng không đảm bảo vệ sinh thực phẩm để làm thực phẩm cho người, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 12.1.2017.