Bàn chải chà (cước cứng)

Floor Scrub, Plastic Block, Bi-Level, Polypropylene Fill

Bàn chải chà (cước cứng)

Kích thước: 25.4 cm (10″l)

Màu sắc: Cước Xanh

Cán cây gỗ (bán riêng)

Rubbermaid – USA